0%

Povrat i reklamacije

Sukladno čl. 10, st.3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07,125/07, 79/09 i 89/09,133/09, 78/12, 56/13 i 41/14,110/15) obavještavamo potrošače da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pisanom obliku na adresu sjedišta:

RIVER, obrt za proizvodnju i trgovinu
vl. Renata Matica Špičko
Starogradska ulica 147, Starigrad
48000 Koprivnica

ili putem elektroničke pošte: rivernakit@gmail.com ili u našim poslovnim prostorijama (bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi njegov primitak). Uz prigovor molimo, dostavite i ime i prezime i adresu, kako bismo vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vašu pritužbu, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i vaše zadovoljstvo.
Reklamirani proizvod potrebno je dostaviti neoštećen te u neoštećenoj, originalnoj ambalaži. U slučaju povrata proizvoda, poštarinu snosi Kupac.

RASKID UGOVORA

U skladu s odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka kupljenih proizvoda, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.
Kako bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, treba obavijestiti RIVER, obrt za proizvodnju i trgovinu o svojoj odluci isključivo u pisanom obliku putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (link na obrazac: https://goo.gl/EfKeRn ) poštom na adresu rivernakit@gmail.com ili poštom na adresu River, Starogradska ulica 147, Starigrad, 48000 Koprivnica. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada RIVER zaprimio korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca RIVER može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena na adresu sjedišta tvrtke. Povrat se može napraviti isključivo za neoštećene proizvode, u originalnom pakiranju s pratećom dokumentacijom i originalnim računom, u suprotnom se reklamacija neće moći priznati.
Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu RIVER Starogradska ulica 147, 48000 Koprivnica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe kupac mora snositi sam. U skladu sa Zakonom korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.